Gratis mini-kurs om Eteriska oljor

Är du nyfiken på vad Eteriska oljor är, hur man kan använda dem, vilka Eteriska oljor som är rena och säkra?
Då ska du anmäla dig till min Mini-kurs om Eteriska oljor, där du bl.a. får...

  • En första inblick i vad Eteriska oljor är och hur man kan använda dem.
  • En inblick i vilken inverkan Eteriska oljor kan ha i ditt liv, för din hälsa mm

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till gratiskursen.

Kontrollera att du fyllt i din e-mail adress rätt.

©Patricia Ahlin 2023